Return to previous page

Permasat : 120×195

Lartësia  : 25 cm

Anti-bakterial dhe anti-alergjik

Mbështetje progresive për të ndjekur linjat e trupit

Memorje e formes për të reduktuar pikat e presionit

Ventilim i shkëlqyer dhe higjienës

5 zonat komforti