Permasat : 165×205

Lartesia : 23 cm

Anti-bakterial dhe anti-alergjik

Rehati komode

Mbështetje progresive për të ndjekur linjat e trupit

Pritje shumë e butë, ngrohtësi, frymëmarrje dhe elasticitet

5 zona rehatie

Sigurojnë jetëgjatësinë dhe indeformabiliteti i dysheku

Memory Foam : 40 mm